Ugrás a fő tartalomhoz
Akadálymentes honlap
Kezdőlap
2024.07.20., szombat - Illés napja
Kapuvár
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2024. április 23.
2024. Február 9-10.
09:00 - 19:00
2024. Február 9-10.
09:00 - 19:00

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Jogszabályjegyzék

Kapuvár Városi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzata - hatályos 2019.10.30-tól

Kapuvári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és működési szabályzata - hatályos 2022.11.01-től

Adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzat - hatályos 2023.06.01-től

Adatkezelési nyilvántartás - hatályos 2023.06.01-től

Másolatkészítési szabályzat - hatályos 2018.05.01-től


2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

nem releváns


3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Önként vállalt feladatok (Kapuvár Városi Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklete)


4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe
 
Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, az alapvető eljárási szabályok, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
 
Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása
 
Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként ügyfélfogadás ideje
 
Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok
 
 Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként az igénybe vehető elektronikus programok elérése
 
Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként időpontfoglalás
 
Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)
 
Városháza/Kapuvári Polgármesteri Hivatal/Szervezeti egységek Lakosság/Hivatali ügyintézés/Ügymenetlerások

"Általános illeték: 3.000 Ft, a különös eljárásra vonatkozó illetékek meghatározása az illetéktörvényben

Az egyes ügycsoportokra vonatkozó illetékek: Lakosság/Hivatali ügyintézés"

"Általános ügyfélfogadási idő: Hétfő 08.00-12.00, szerda 08.00-12.00, csütörtök 08.00-12.00, 13.00-16.00,

Egyes ügytípusonként: Lakosság/Hivatali ügyintézés/Ügymenetleírások"

Lakosság/Hivatali ügyintézés nyomtatványai Lakosság/E-ügyintézés Lakosság/Hivatali ügyintézés/Ügymenetleírások "Az eljárást megindító irat benyújtható minden munkanap a 9330 Kapuvár, Fő tér 1. címen  vagy 9331 Kapuvár, Pf.: 44. postacímen.    
             
További információ: Lakosság/Hivatali ügyintézés/Ügymenetleírások"

 


5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Helyi autóbusz közlekedés

Fizető-parkolóhelyek

Ívóvíz, szennyvízelvezetés

Távhőszolgáltatás

Temetők és temetkezési tevekenység

Várakozóhelyek létesítése

Közterület tisztántartásával és települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás

Piac

Közterület rendeltetéstől eltérő célú használata

Közoktatás

Egészségügyi ellátás

Szociális ellátás 1

Szociális ellátás 2

Közművelődés

Védelmi feladatok


6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről 1

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről 2

NYILVÁNTARTÁS a működési engedéllyel rendelkező üzletekről 1

NYILVÁNTARTÁS a működési engedéllyel rendelkező üzletekről 2

NYILVÁNTARTÁS a kereskedelmi szálláshelyekről

NYILVÁNTARTÁS a telephelyekről

NYILVÁNTARTÁS a vásárról, piacról és annak fenntartójáról 1

NYILVÁNTARTÁS a vásárról, piacról és annak fenntartójáról 2

NYILVÁNTARTÁS a bevásárlóközpontokról

NYILVÁNTARTÁS a helyi termelői piacról

NYILVÁNTARTÁS a zenés, táncos rendezvényekről

 

A szolgáltatók, amelyek tekintetében A SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSA JOGERŐSEN MEGTILTOTT 

Ipari tevékenység végzésétől eltiltottak jegyzéke_2024

Kereskedelmi tevékenység végzésétől eltiltottak jegyzéke_2024

Szálláshely szolgáltatástól eltiltottak jegyzéke _2024

Vásár, piac, termelői piac, bevásárlóközpont üzemeltetéstől eltiltottak jegyzéke_2024

Zenés, táncos rendezvénytől eltiltottak jegyzéke_2024

 

Közzétételi szabályzat - hatályos 2021.09.01-től

Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó szabályzat - hatályos 2018.07.26.

Adatkezelési nyilvántartás - hatályos 2023.06.01-től

Iratkezelési szabályzat - hatályos 2019.01.01-től

Iratkezelési szabályzat jóváhagyása


7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Kapuvári kerékpáros régió (magyar-német-angol nyelven)
Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás (magyar-német-angol nyelven)
Kapuvári kerékpáros régió – Határtalan mobilitás (magyar-német-angol nyelven)
Mutatkozzunk be a nagyközönség előtt (kiadvány és CD, magyar-szlovák nyelven)
A kapuvári városközpont megújítása a természeti és történelmi értékek megőrzésével 
Hany Istók Kerékpáros Centrum a Hanság szívében (magyar-angol, magyar-német nyelven)
A Hanság fővárosa Kapuvár (magyar, német és angol nyelven)
A Remény szigete Érbetegeknek – Kapuvári szénsavgázfürdő, Angiológiai terápia-rehabilitáció (angol, német nyelven)
A Hanság fővárosa – A lehetőségek szigete – Ipari Park kiadvány (magyar, német, angol nyelven)

A nyilvános kiadványok témája turisztikai jellegűek, amelyek Kapuvár város nevezetességeit, földrajzi adottságait, idegenforgalmi vonzerejét mutatják be.
A várost népszerűsítő rendezvényeken kerül kiosztásra.
A nyilvános kiadványok ingyenesek.

Megvásárolható helyi és helytörténeti kiadványok


8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje: A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja: A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: A testületi szerv ülésének helye: A testületi szerv üléseinek ideje: A testületi szerv ülései nyilvánosságának rendje: A testületi szerv döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai:
A képviselő-testület, illetve bizottságai elé kerülő előterjesztéseket az ügyintézők készítik elő a csoport-, illetve az irodavezető koordinálásával. Az előterjesztés a jegyzőnek kerül bemutatásra, aki kijelöli azokat a személyeket, akiknek az ellenőrzése még szükséges az előterjesztés véglegesítéséhez. Az előterjesztés a jegyző és a polgármester jóváhagyását követően kerülhet a képviselő-testület, illetve a bizottságok elé. A lakosság nagy részét érintő rendeletek tervezete lakossági megvitatásra, véleményezésre kerül, amennyiben a Kapuvár Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott személyek azt kezdeményezik. A jogszabályok által előírt előzetes vélemények bekéréséért a rendeletet előkészítő ügyintéző felelős. A képviselő-testületi döntések lakosságot érintő része lakossági fórumon is megvitatásra kerül, amennyiben azt a polgármester indokoltnak látja.
 
Az Mötv.-ben és a Kapuvár Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott szabályok szerint. A testület döntéseit általában egyszerű szótöbbséggel hozza. Minősített többség az Mötv-ben és a Kapuvár Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott esetekben szükséges.
 
9330 Kapuvár, Fő tér 1. kapuvar.hu Zárt ülések kivételével bárki részt vehet a képviselő-testületi üléseken.
 
kapuvar.hu

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Képviselő-testületi és bizottsági ülések


10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Hírek
Hatósági hirdetmények


11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Pályázatok


12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

nem releváns


13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve Igénybejelentés szóban vagy írásban történhet a Humán Iroda Titkársági Csoport számára.

A közérdekű adatok megismerhetőségéről a polgármester hatáskörébe tartozó ügyekben a polgármester dönt, a jegyző hatáskörébe tartozó ügyekben a jegyző dönt.

Adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzat - hatályos 2023.06.01-től

Adatkezelési nyilvántartás - hatályos 2023.06.01-től

Közzétételi szabályzat - hatályos 2021.09.01-től

Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó szabályzat - hatályos 2018.07.26.


14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

2023. évi összesített:

Államigazgatási ügyekben hozott döntések

Önkormányzati ügyekben hozott döntések

2022. évi összesített:

Államigazgatási ügyekben hozott döntések

Önkormányzati ügyekben hozott döntések


15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Kapuvár Városi Önkormányzat

Kapuvári Polgármesteri Hivatal

Kapuvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat

 

2024. április 23.

Rendezvénynaptár

Választási információk

További galériák